Blogs

การสร้าง Template สำหรับ EndNote ให้สามารถใช้ได้หลายภาษาพร้อมกัน

เสาร์, 20 มิถุนายน 2020

ปกติ End Note มี Template ภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่หลายครั้งที่เราต้องมี Reference ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

Windows 10 Night Light Theme Synchronization

พุธ, 13 พฤษภาคม 2020

โปรแกรมที่จะช่วยเปลี่ยน Theme ของ Windows 10 ไปตาม Night Light

อ่านต่อ

Bookmarklet เพื่อเพิ่ม Hotkey สำหรับการให้คะแนนใน Google Classroom

พุธ, 06 พฤษภาคม 2020

Bookmarklet เพื่อช่วยให้การให้คะแนนใน Google Classroom ง่ายขึ้น

อ่านต่อ

การแปลผล Linear , Logistic regression, และ Interaction

อาทิตย์, 16 กุมภาพันธ์ 2020

การแปลผล Linear , Logistic Regression ของรายวิชา STAT HLTH RES II

อ่านต่อ

ปัญหา IThesis

จันทร์, 16 ธันวาคม 2019

แก้ปัญหา IThesis ค้างที่ 70% และเมนูไม่ขึ้นใน Word

อ่านต่อ

พื้นฐาน STATA ตอนที่ 2

อังคาร, 03 ธันวาคม 2019

วิธีการใช้โปรแกรม STATA/MP 16.0 พื้นฐาน โดยเป็นเนื้อหาเทอมปลายของวิชา Data Analysis

อ่านต่อ

เตรียมสอบปลายภาควิชา Data Analysis

เสาร์, 30 พฤศจิกายน 2019

แนวทางการตอบของการ จำลองการสอบ ปลายภาค วิชา Data Analysis

อ่านต่อ

แก้ปัญหาภาษาไทยใน End Note X9

อังคาร, 17 กันยายน 2019

การแก้ปัญหาการแสดงผลภาษาไทย ที่เป็น สี่เหลี่ยม ในแท็บ Reference

อ่านต่อ

พื้นฐาน STATA ตอนที่ 1

อังคาร, 17 กันยายน 2019

วิธีการใช้โปรแกรม STATA/MP 16.0 พื้นฐาน โดยเป็นเนื้อหาเทอมต้นของวิชา Data Analysis

อ่านต่อ