ทำความรู้จัก

สวัสดี ผมชื่อ สุทธิศักดิ์ ผมจบจากคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 66 ตอนนี้กำลังเรียนต่อเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ ปี 2

และกำลังเรียน ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความสนใจด้าน การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรม และเล่นเกมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์นี้ มีเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ผมสนใจที่อาจมีประโยชน์และนำเสนอผลงานที่ทำ

Blog ทั้งหมด

การแปลผล Linear , Logistic regression, และ Interaction

การแปลผล Linear , Logistic Regression ของรายวิชา STAT HLTH RES II

อ่านต่อ

ปัญหา IThesis

แก้ปัญหา IThesis ค้างที่ 70% และเมนูไม่ขึ้นใน Word

อ่านต่อ

พื้นฐาน STATA ตอนที่ 2

วิธีการใช้โปรแกรม STATA/MP 16.0 พื้นฐาน โดยเป็นเนื้อหาเทอมปลายของวิชา Data Analysis

อ่านต่อ

เตรียมสอบปลายภาควิชา Data Analysis

แนวทางการตอบของการ จำลองการสอบ ปลายภาค วิชา Data Analysis

อ่านต่อ

แก้ปัญหาภาษาไทยใน End Note X9

การแก้ปัญหาการแสดงผลภาษาไทย ที่เป็น สี่เหลี่ยม ในแท็บ Reference

อ่านต่อ

พื้นฐาน STATA ตอนที่ 1

วิธีการใช้โปรแกรม STATA/MP 16.0 พื้นฐาน โดยเป็นเนื้อหาเทอมต้นของวิชา Data Analysis

อ่านต่อ

Projects ทั้งหมด

เว็บไซต์ aoed.org

เว็บไซต์ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศ OcMed โรงพยาบาลสระบุรี

โปรแกรมช่วยออกใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี

อ่านต่อ

เว็บไซต์ tcoh2019.com

เว็บไซต์ การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย 2019

อ่านต่อ

เว็บไซต์ mod.docchula.com

ระบบ E-learning การเรียนแพทย์ปี 1 - 3

อ่านต่อ