เว็บไซต์ mod.docchula.com

สาเหตุ

ตอนที่เรียนปี 1 ไม่มีระบบ E-learning ที่อัพเดต และใช้กับ iOS ไม่ได้ จึงได้ทำระบบนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมือกับทีมเพื่อน

สถานะปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะมีระบบ E-learning ที่อัพเดตทั้นสมัยและสามารถใช้กับ Tablet ได้ ระบบนี้จึงไม่จำเป็นแล้ว